Tamiya #58641 - 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec  [58641]

Tamiya #58641 - 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec
Write a review
Tamiya #58641 - 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec
Tamiya #58641 - 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec
Tamiya #58641 - 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec

Price:

AUD$194.84

Brand:
Tamiya
Model:
58641
Condition:
Brand New
Tamiya made 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X Drift Spec (58641) TT-02D AWD drivetrain On-Road Drift Cars assembly kit

Tamiya 1/10 Mitsubishi Lancer Evolution X Evo.X TT-02D Drift Spec #58641

Copyright © 2008-2018 rcjaz.com.au. All rights reserved